2018. február 20. | Aladár és Álmos | látogatások: 4602511 | kapcsolatban: 108 felhasználó
   
Légifelvételek
 
Képek a múltból
 
Értékeink
 
Véletlen kép
 
Legutóbbi kép
 
Aktuális
Önkormányzat
Járási Hivatal
Faluház
Intézmények
Szolgáltatások
Szervezetek
Médiatár
Sződiek Híradója
Községünk
Kapcsolat
 
Forrógombok
 
Hasznos oldalak
 
Sződ időjárása
 
Sződ térképei
Sződ térképe
 
A települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület TámogatjaMagyar Élelmiszerbank Egyesület logó
 
Aktuális >> Hírek
 
Sződ a Facebookon
Polgármesteri köszöntő
Hertel László
polgármester
 
Friss

Sződiek Híradója 2017. tél Töltse le
a legfrissebb számot!!

Jakabka-horgásztó, Sződ
 

Szakmai látogatások az óvodában – pedagógus-minősítések, vezetői tanfelügyelet
A 2016/2017-es tanév kiemelten fontos volt az intézményünk működésében. Az Oktatási Hivatal vezetői tanfelügyeleti látogatásra jelölte ki Puskás Szilveszternét, a Csupafül Egységes Óvoda bölcsőde vezetőjét.
A tanfelügyeleti látogatást, a központi előírásoknak megfelelően, az óvodán belüli vezetői önértékelési folyamat előzte meg, amely nem kis feladatot jelentett az intézményben működő szakmai csoportnak. E folyamat keretében az intézmény fenntartójának nevében dr. Bojtaimé Benedek Gabriella jegyzőasszony, az intézményben dolgozó pedagógusok, a szülői közösség tagjai kérdőívek, interjúk keretében véleményt nyilvánítottak a vezetői munkáról. Az eredmények az Oktatási Hivatal informatikai felületére kerültek, és alapul szolgáltak a tanfelügyeleti látogatásnak, melynek időpontja: március 30.-a volt. Izgalommal vártuk a két szakértő kolléganő látogatását. A látogatás folyamán Hertel László polgármester úrral, Puskás Szilveszterné intézményvezetővel illetve Köncse Antalné intézményvezető-helyettessel történő szakmai beszélgetések, interjúk keretében megismerték az óvodavezetői munkát. A szakértői értékelés 5 fő terület alapján történt, büszkén kijelenthetjük, hogy mind az öt területen kiemelkedő értékelést kapott a Csupafül Egységes Óvoda Bölcsőde vezetője.


A szakértők által megfogalmazott értékelés a következőképpen alakult:


1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek:

• Az intézmény tervezési dokumentumaiban megjelenő célok koherens egységet mutatnak a megvalósítás dokumentumaiban szereplő adatokkal. Tervezőmunkája nyomon követhető, tudatos, tervezése és megvalósítása koherens. Biztosítja az óvodai tevékenységek személyi és tárgyi feltételeit. Hosszú távú tervezésre törekszik.


2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek:
•  Szereti, kedveli a változásokat, ezek elfogadására környezetét is ösztönzi. Képes aktivizálni a változások érdekében az alkalmazotti közösséget, jó szervezési képességgel bír, hatékonyan irányítja a változások folyamatát. Kollégái számára továbbképzési lehetőségeket biztosít. Szorgalmazza a képzés és önképzés megvalósítását. Nyomon követi a hétéves, kötelező továbbképzési ciklusokat, ösztönzi kollégáit a továbbképzésen való részvételre. A továbbképzési tervet figyelemmel kíséri.


3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek:
• Folyamatosan képezi, fejleszti önmagát, példaként áll a dolgozók előtt. A tervezéshez és megvalósításhoz kikéri a vezetőtársak, munkatársak véleményét. Az esetleges véleménykülönbségeket meghallgatja, lehetőség szerint figyelembe veszi. Erős hivatástudattal rendelkezik. Magatartásában és kommunikációjában etikus és követendő példaként szolgál kollégái számára.


4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek:

•  Innovatív szemlélete, aktivitása lendülete példaként áll a munkatársak előtt. Jó kommunikációs képességével képes a környezetét meggyőzni, aktivizálni. Kialakította és működteti intézményében a mentorálását, a belső tudásmegosztást, a jó gyakorlatok megosztását. Ezekben aktív szerepet vállal, példát mutat. A munkaközösségek az intézményen belül meghatározott feladatok szerint aktívan működnek. Ezek tapasztalatait és jól működő gyakorlatait beépíti a munkatervekbe. Tevékeny elősegítője, mozgatója az intézményi pályázatoknak. A pályázatok az intézményi sajátosságokhoz kapcsolódnak, elősegítik a tanulási környezet javítását.


5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

Kiemelkedő területek:

• Kiváló kapcsolatrendszert alakított ki, melyet jól hasznosít az intézményi célok elérése érdekében. Figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat, tisztában van ezek következményével. A tantestületet tájékoztatja a jogszabályi változásokkal, felhívja a pedagógusok figyelmét az őket érintő változásokra, ezekre hatékonyan reagál (pl.: továbbképzések, beiskolázások).

A tanfelügyeleti látogatáson résztvevő szakértők az elkövetkezendő évekre egyetlen egy területre sem jelöltek ki fejlesztendő feladatot.
Örülünk és büszkék vagyunk, hogy külső szakértők, szakemberek kiemelkedőnek tartják az intézmény vezetőjének szakmai munkáját. Célunk, hogy továbbra is megfeleljünk a központi és a helyi szintű elvárásoknak, nemcsak a vezetői tevékenység területén, hanem az elkövetkezendő tanévben várható intézményi tanfelügyeleti látogatás szempontjainak értékelése során is. A kiemelkedő szakmai munka, csak elhivatott pedagógusokkal, elhivatott vezetővel valósítható meg, és bizonyítja a szakma iránti elhivatottságot, hogy a pedagógusok fele (6 fő) az életpálya modell keretében már sikeres pedagógus-minősítésen esett át, ezáltal a pedagógus II. kategóriába lépett. Remélhetőleg az elkövetkezendő években minden pedagógusunk büszkélkedhet ezzel a „címmel”, hiszen mindannyian szeretnének továbbfejleszteni meglévő tapasztalataikat, szakmai ismereteiket, ezt bizonyítja az is, hogy már újabb 1 fő kolléganőnk jelentkezett a 2017/2018-as tanévben erre a megmérettetésre.

Intézményünk mottója is lehetne a következő idézet, hiszen mi szeretjük, amit csinálunk, és tudjuk, hisszük, hogy a munkánknak értéke van, amely nem más, mint maga a gyermek.

„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?”
(Katherine Graham)


Köncse Antalné
intézményvezető-helyettes
Az Intézményi Önértékelési Szakmai Csoport vezetője
HOZZáSZóLáSOK | jelenleg olvasható hozzászólások: 0
Az Ön hozzászólása:
Kérem, írja ide számjegyekkel, mennyi tizennégy meg tizenhat:
név:
KAPCSOLóDó CIKKEK
találatok száma: 365

Következő 11 cikk >>

Február 19 – 23. között dr. Rull Csaba távolléte miatt mindkét körzet részére összevont rendelés lesz.

Raktári munkatársat keres a Humania HRS Group Zrt.


SZŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA támogatási kérelmet nyújtott be 2016. november 23-án az ASP rendszer országos csatlakozásához. A támogató szerv Sződ Község Önkormányzatának pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.

Következő 11 cikk >>

   
         
    módosítva: 2018-02-13 11:42:58 | impresszum