2018. január 17. | Antal és Antónia | látogatások: 4581727 | kapcsolatban: 92 felhasználó
   
Légifelvételek
 
Képek a múltból
 
Értékeink
 
Véletlen kép
 
Legutóbbi kép
 
Aktuális
Önkormányzat
Járási Hivatal
Faluház
Intézmények
Szolgáltatások
Szervezetek
Médiatár
Sződiek Híradója
Községünk
Kapcsolat
 
Forrógombok
 
Hasznos oldalak
 
Sződ időjárása
 
Sződ térképei
Sződ térképe
 
A települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület TámogatjaMagyar Élelmiszerbank Egyesület logó
 
Községünk >> Idegennyelvű leírások
 
Sződ a Facebookon
Polgármesteri köszöntő
Hertel László
polgármester
 
Friss

Sződiek Híradója 2017. tél Töltse le
a legfrissebb számot!!

Jakabka-horgásztó, Sződ
 

Krátka história obce Sződ
Obec Sződ sa nachádza v Madarsku, v Pe^(1)»skej 3/4upe, vo vzdialenosti 30 km severovýchodne od Budape^(1)ti, 7 km juhovýchodne od Vácu, a 3 km od Dunaja.

Názov obce vznikol zo zámena belavej, svetlej pusty, po madarsky nazvanej. Prvé zmienky v listinách o obci pochádzajú z roku 1255, ked mô3/4eme e`íta» o Sződskom Sigfridovi, i^(1)pánu 3/4upy Fejér. Sződsky farár Márton v rokoch 1332-1333 v pape3/4ských desiatkach priznáva 2 marky ako príjem. Tatari v obci, ako aj vo Váci a v okolitých dedinách vykonali veliké pusto^(1)enie. Neskor^(1)ie obec pre^(1)la do rúk rodiny Szécsy. V dobe podmanenia nestala sa obec neobývanou, ale mala len 4 chudobných obyvatelov.

Pamiatkou Sződu na turecké e`asy je voµakedy dobrú pitnú vodu dajúca turecká studna (Török-kút) a názov ulice Tabán. Pozdej^(1)ie obyvatelia obce pre^(1)li na vieru reformátsku. V dobe bojov Rákocziho za slobodu, v roku 1704 obec Sződ dala kurucským vojskám 7 vojakov. V roku 1735 od rodiny Madách obec kúpil Anton Grassalkovich. Katolická fara bola znovuorganizovaná roku 1740, a matrika krstení je vedená tie3/4 od tejto doby. Barokový kostol bol postavený v rokoch 1743-1744, pravdepodobne na základoch ruín starého kostola. Sochy Panny Marie a anjelíkov z XVIII. storoe`ia predstavujú vysokú kvalitu umenia. Budova fary obce je slohu copf, a bola vybudovaná v rokoch 1778-1781. Kostol a budova fary boli postavené z ^(1)tedrosti vtedaj^(1)ieho velkodű(1)ného patrona grofa Antona Grassalkovicha. Po tureckých e`asoch, v dobe znovuosídlenia z jednej strany tu usadil Grassalkovich totov (slovákov) z hornozemia, z druhej strany sa tu usadili sikulské (székely) rodiny z Transilvánie. V rokoch 1848-1849 v dobe bojov za slobodu Sződe`ania odporovali organizácii národnej milície.V druhej polovine XIX. storoe`ia ^(1)lachtické rodiny Szalachy, Gajáry, Nemeskéri Kiss, Floch-Reyhersberg na území obce postavili svoje kúrie (ka^(1)tiely). I. A II. svetová válka z radov obyvatelstva obce vzala mnoho obetí. Do poloviny XX. storoe`ia obyvatelia obce 3/4ili z polnohospodárdtva, pozdej^(1)ie sa umiestnili v priemysle vo Váci a Ujpe^(1)ti. V následku dohovoru o výmene obyvatelstva v rokoch 1946-1948 totom (slovákom) sa priznávajúcich mnohí, skoro dvesto µudí opustilo obec a presídlili sa do vtedaj^(1)ieho Ceskoslovenska. Voµakedy z pomedzi okolitých obcí obce Göd (Alsógöd, Felsőgöd), Sződliget a Csörög patrili na^(1)ej obci. V rokoch 1930 bolo do obce zavedené elektrické osvetlenie, v rokoch 1980 vodovod, v rokoch 1990 plynovod a telefonná sie» boli tie3/4 rie^(1)ené. V roku 2002 bola vybudovaná sie» kanalizácie a systém kábelovej televízie, a taktie3/4 boli vyasfaltované cesty obce.

Poe`et obyvatelov v roku 2003 o niee`o presahoval 3000 µudí. Pracovné mo3/4nosti v obci mimo ^(1)tátnych in^(1)titúcií boli skoro výnimoe`ne len u firiem, vzniklých z rolníckeho dru3/4stva.

Pozoruhodnosti obce: pamätník I. Svetovej války (Matka Bo3/4ia Hungarie), pamätník II. svetovej války, pamätný stlp 1848-49, barokový kostol, barokové sochy v kostole, rokoková kazatelnica, socha pape3/4a svätého Orbána, budova fary v slohu copf. Budova vodného mlynu z XVIII. storoe`ia sa stala necharaktérnou v dôsledku niekoµkonásobných prestavieb.
HOZZáSZóLáSOK | jelenleg olvasható hozzászólások: 2
Az Ön hozzászólása:
válasz erre: #602 | inkább új üzenetet írok
Kérem, írja ide számjegyekkel, mennyi hat meg tizenöt:
név:
beérkezett hozzászólások:
1 | #602 | FULE | 2015.02.09. 19:39:13 | válasz erre
DOBRY DEN, VOLAM SA JOZEF FULE A MOJA MAMA SA VOLALA ZA SLOBODNA ANNA HELEMBAIOVA. JEJ RODICIA POCHADZAJU SO SPOMINANEJ OBCE SZOD A V ROKU 1947 SA PRESTAHOVALI NA SLOVENSKO DO PODUNAJSKYCH BISKUPIC.TIEZ BY SOM SA CHCEL SKONTAKTOVAT S RODINOU HELEMBAIOVYCH.
2 | #378 | Helembai | 2009.11.11. 17:06:17 | válasz erre
Moji rodie`ia pochádzajú zo Szodu, prestahovali sa v roku 1947 na Slovensko. Ako malé dieve`a som vela krát nav^(1)tevovala túto dedinu. Mám vela spomienok. V budúcnosti by som chcela nav^(1)tívit rodinu, ktorá zije v Szode. Pzdravujem Mészarosových, czinegových, Zacharových, Helembaiových.
KAPCSOLóDó CIKKEK
találatok száma: 362

Következő 11 cikk >>


Sződ Község Önkormányzat Polgármestere, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ban biztosított jogkörömnél fogva Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom 2018. január 25. napján (csütörtök) 18.00 órára.


Ebben az évben is meghívást kapott óvodánk két csoportja a budapesti ORFK Rendészeti Szervek Kiképző Központja által megrendezésre kerülő Mikulás napi mini KRESZ versenyre, zenés műsorra.Idén is elérkezett a gyermekek körében a legjobban várt időszak, az adventi készülődés időszaka.
Az ünnepi készülődés elérkezett óvodákba is. Az óvoda hagyományához híven, az óvónők idén is meghívták a szülőket adventi készülődés keretein belül egy nyílt délutánra.Bakosné Sólyom Júlia kolléganőnk kisgyermekének születése után hosszabb ideig távol lesz tőlünk, ezért Kelemen Renáta óvodapedagógus kolléganőnk vállalta a helyettesítését. Reni óvó néni ebben a nevelési évben a pillangó csoportban kezdte meg munkáját.


Következő 11 cikk >>

   
         
    módosítva: 2018-01-16 20:00:06 | impresszum